Introduktion
Människan en väldigt smart varelse, den kan tänka logiskt och använda sig av förnuftet för att växa starkare i ett föränderligt samhälle samtidigt som att den kan använda sin känsla under nödvändiga situationer.

Men under flertalstilfällen har det varit svårt att avgöra om man ska följa hjärnan alltså förnuftet, eller hjärtat det vill säga känslan.

Upplysningen och romantiken är två epoker där man just fokuserar på förnuftet och känslan. Upplysningens ideal är att alltid kunna använda sitt förnuft för att ta ställning till situationer.