Introduktion
Som vuxen kan man vid otrygg anknytning falla djupare in i livskriser som skilsmässa eller uppsägning av jobb.

Samma sak om man som barn fått lära sig att inte gråta och man senare i livet hamnar i en svår situation där man måste vara ledsen för då faller man extra djupt. Anita som artikeln nämner fick fysiska symptom som högt blodtryck och ont i ryggen.

Hon fick även sorg anfall som fick henne att skrika rakt ut. Det är inte konstigt att kroppen säger ifrån när psyket är så förstört. När hjärnan har panik får kroppen också det.

Utdrag
För att kunna knyta an till våra föräldrar behöver ha föräldrar som inte är oförutsägbara. Som barn behöver man ett snällt, tryggt mönster för att knyta an till sina föräldrar.

Föräldrar som själva mår bra har enklare för att få barnen att må bra. Man lär ut det man i van vid och relationer kan ofta gå i av då miljön lärt dem hur man ska bete sig och visa kärlek. Föräldern behöver vara lyhörd och ge barnet snabb tröst och respons. Man ska skydda barnet när de är ledset eller rädd.

När en hotfull situation uppkommer ska barnet söka sig till sin förälder och få respons. Vi behöver beskydd, tröst, lyhördhet och
förutsägbarhet.

För att minska andelen otryggt anknutna barn gäller det att upptäcka de i tid så att man kan hjälpa dem. För att det ska ske behövs kunskap om de olika anknytningarna. Detta kan läras ut i skolan och uppmärksammas i föräldrarvärlden