Innehållsförteckning
Hur ser befolkningsstrukturen ut i Linköpings kommun?
Vad har människor för ursprung, inkomst, utbildning i olika områden?
Finns det stora skillnader mellan olika stadsdelar i Linköpings kommun på de här punkterna och hur kan man förklara dem eventuella skillnaderna?
Vilka politiska beslut ligger till grund för integration, på olika politiska nivåer?
Vilka konkreta åtgärder/projekt finns för att stärka integration?
Vilka konsekvenser leder segregation till?
Vilka hinder ser du för en ökad integration?
Vilka lösningar ser du på integrationsproblem?
Är assimilation ett alternativ?

Utdrag
Vilka lösningar ser du på integrationsproblem?
Sverige har tagit emot väldigt mycket människor med andra föreställningar om hur ett samhälle ska fungera än de som är normerade i sverige. Man har inga som helst uttryckta förväntningar på människor som kommer hit ska anpassa sig till. Därtill tar man inte hänsyn vad människor har för bakgrund och erfarenheter som marjortetskulturer eller minoritetskulturer.

Och så betalar man människor för att vara och upprätthålla sin identitet på heltid, man betalar basically människor för att inte integreras, att bevara sin skärning och ställas vid sidan av samhället. För det finns organisationer och skolor i sverige såsom Sveriges unga muslimer och Dar al uloum får finansiering för att dem är avvikande från samhället.

Skulle det istället vara inkluderande i samhället ( elle integrerade) så skulle det inte vara relevant att ha dem som en organisation. Då kombination av att utrikes födda som har okunskap om vad de har som bakgrund, inga krav eller ideer på vad man kan förvänta sig av dem och samtidigt finansiering av att inte inkluderas till samhället leder till till integrationsproblem.

Så genom att ge utrikesfödda kunskap om om vad de har som bakgrund, ger de krav på i form av att utbilda eller jobba så kommer dessa öppna dörrar till integration. Samt att inte finansiera segregation driva föreningar( föreningar som är exkluderade från samhället) är en bra lösning för integrationsproblemet.

Är assimilation ett alternativ?
Vi kan börja förklara vad assimilation är processen för en person eller minoritets etnicitet grupp att överlämna det man har med sig som bakgrund samt kultur och övergå till majoritetsbefolkning fullständigt.

Nej, jag skulle inte se assimilation som alternativ för att man tvingar minoritet att både icke humanitärt och rasistiskt samt är det mot religionsfriheten. O vi tänker oss att man ska tvingas till att vara “svensk” så kommer till exempel islamiska kläder inte vara accepteras för att det är inte att vara svensk, och då menar jag sjalen kommer vara ett problem hos många muslimska kvinnor.

Att man inte kan ha på sig slöja i skolan som är en ide som cirkulera i några frågor kring partierna, kommer det inte leda till att de tjejer som inte tänker ta av sig sin sjal, kommer inte det att välja att sluta gå på skolan och detta leder till ännu mer segregation.

Och de som väljer att ta av sig sjalen på grund av lagen, hur är det reglionsrihet igentligen, då man inte får fritt välja om denna religiösa övertygelse och är det inte en del av min identitet som jag ändrar på för någon annans skull ? Sen även så har sverige en viktig roll i världen som ett land som är demokratiskt men hur demokratiskt är det när religionsfriheten dras in i vissa minoriteter och när man måste ändra på sig för att passa in betyder det inte att man från början är mindre värd och för att passa in måste jag ändra på mig och då ökar jag i värde? och det luktar ju rasism, att olika raser har olika värden, därför måste vissa assimileras till den Svensk som är den “rätta “ identitet som kommer leda till utopin.