Introduktion
Jag har läst romanen Stjärnlösa nätter av Arkan Asaad som handlar om en ung man som heter Amar. I boken tvingar hans far honom att gifta sig med sin kusin Amina. I boken finns mycket intressanta beskrivningar som presenterar nya saker för oss. Vi får veta vad det innebär att höra till olika kulturer, olika samhällen, olika religioner, olika traditioner och vi får reflektera över individens frihet.

Vi får också tillfälle att fundera över föräldrarollen i olika kulturer och hur mycket det är hälsosamt att föräldrarna bestämmer över sina barn. Utifrån detta vill jag undersöka frågeställningen: Vilka problem kan uppstå till följd av föräldrarollen i olika kulturer?

Utdrag
Nej, de är inte i Sverige. I Sverige finns frihet. Man kan göra som man vill men i många länder utanför Sverige, t.ex. i mitt land Afghanistan bestämmer föräldrarna helt över sina barn från att de föds tills de gifter sig. Ibland bestämmer föräldrarna över sina barnbarn också.

De kan bestämma över sina barnbarn när de (barnbarnen) behöver mor- eller farföräldrarnas erfarenheter eller när barnen inte har några föräldrar. Då tar mormor och morfar eller farmor och farfar hand om sina barnbarn.

Man kan säga att det är tvärtom i Sverige. I artikeln ”Högt pris för friktionsfri barndom” i Svenska Dagbladet (2004-01-12) skriver Maria Carling att föräldrar i Danmark curlar sina barn. Det betyder att föräldrarna vill göra allt för att röja hinder ur vägen för sina barn så att de snabbt, lätt och smärtfritt kommer i främsta led.

I längden är detta inte gynnsamt för barnen därför att de inte lär sig att hantera motgångar. Mycket av curlandet kommer från att föräldrar har dåligt samvete över att de jobbar så mycket och inte har tid att vara med sina barn.

Det går också snabbare att fixa allt själva (exempelvis göra smörgåsar till barnen) istället för att barnen gör det själva och det tar längre tid. Hela tiden tänker man på effektivitet.