Introduktion
Inledning: år 1985 tog den sovjetiska nyvalda statschefen Michail Gorbatjov makten i sovjetunionen och blir den nya sovjetunionens statschef och partichef.

Han kommer även bli den sista sovjetiska ledaren innan sovjetunionen faller. Gorbatjov var en öppen politiker som ville demokratisera landet sovjetunionen.

Hans reformer var orsaken till att sovjetunionen faller och även berlinmurensfall. Gorbatjov mål var inte att upplösa sovjetunionen, bara ge kommunismen ett mänskligare ansikte.

Utdrag
Efter kärnkraftverksolyckan i Tjernobyl år 1986 insåg Gorbatjov att han måste förändra ordnads samhälle systemet i sovjetunionen. När kärnreaktorn exploderades, spred strålningen.

Konsekvenser bidrog till att fler människor dog av strålningen, mellan 10000–100000. Efter när ekonomin försämrades för samhället, ledde det till svält i sovjetunionen.

Flera lydstater/ republiker bad om att bli självständiga. För att kunna stoppa ekonomi svårigheterna införde Gorbatjov glasnost och perestrojka för att reformera samhället i sovjetunionen.