Introduktion
Wolfgang Amadeus Mozart föddes den 27 januari 1756 i Salzburg. Han var son till den begåvade violinisten och tonsättaren Leopold Mozart.

Fadern skolade tidigt honom i piano- och violinspel, något som ledde till att även Mozart blev begåvad inom musiken.

Redan vid 6 år ålder ansågs han vara ett underbarn. Och han började tidigt uppträda.

De tre nästkommande åren präglades av hyllade framträdanden i hela Västeuropa, komponerade och fortsatt undervisning av fadern.

Han var senare väldigt produktiv inom många olika genrer, exempelvis sångspel och opera buffa och fick en anställning som tredje konsertmästare i ärkebiskopens hovkapell.

Han åkte ofta på framgångsrika resor med fadern som innehöll konsertframträdanden, studier, komponerande och utmärkelser.

Han återvände sedan hem till Salzburg, 1773, för att skriva och under denna tid lyckades han producera flera operor, serenader, konserter och mycket mer.

1781 tvingades han återgå till sin tjänst hos ärkebiskopen, men han hade sedan länge varit missnöjd med sitt arbete hos ärkebiskopen, vilket ledde till en öppen konflikt och senare ett avsked.

Efter avskedet livnärde han sig som fri konstnär, genom konserter och kompositionsuppdrag och undervisning.

Sommaren 1782 kom hans första stora framgång med sångspelet Enleveringen ur seraljen.

Innehållsförteckning
Mozart - historiebruk
Andra historiebruk

Utdrag
Men ett historiebruk behöver inte bara bestå av ting döpta efter någon. Om en historielärare står och berättar om Mozart, hans liv och olika verk han skapat så är detta ett typ av historiebruk.

De kallas för vetenskapligt historiebruk och används oftast av historiker, forskare och historielärare.

Det främsta syftet med detta historiebruk är att fastställa historia och ifrågasätta, granska och omtolka tidigare godtagen historia.

Ett annat typ av vetenskapligt historiebruk gällande Mozart är ifall någon spelar någon av de låtar han komponerat.

Denna person lär sig då om något Mozart skapat och kan i sin tur lära andra om låten genom att spela den för dem vilket även det blir ett typ av vetenskapligt historiebruk.

The Mozarthaus i Wien var Mozarts bostad från 1784–1787 och har nu blivit ett museum.

I museet kan man besöka Mozarts gamla lägenhet och ta del av en omfattande presentation av Mozarts verk och liv.

Man kanske tänker sig att detta endast är vetenskapligt historiebruk eftersom det berättar om Mozarts liv och lär folk om de.

Men det är det inte. Detta museum är främst ett kommersiellt historiebruk eftersom de som äger det främst gör det för ekonomisk vinst.

Det gör enorma vinster på att turister betalar för att få ta del av Mozarts liv. Därför är detta museum främst ett kommersiellt historiebruk.

Men det finns också ett visst vetenskapligt historiebruk eftersom de lär folk om Mozart och hans liv.