Utdrag
1. Äkthetskriteriet: det är när man försöker avgöra om källan är äkta eller ett falsarium (Identifikationen av källan).

Frågorna som man ställer ibland är: vad källan utger sig för att vara? Original eller kopia?

Äkta eller falsk? Varifrån utkommit informationerna och källans tillkomstsituation? källan avsikten med tillkomsten.

Tidskriteriet: Det innebär att hur närmare i tiden (mellan källan och händelsen) och informationen befinner sig det är ju mer trovärdig.

Frågorna som man ställer är: är informationen aktuell? Har något hänt sen dess som påverkar ämnet och också när upprättades källan?

är källan förstahandsuppgift från ett samtidsvittne eller inte (muntlig tradition kan ha förändrat källans innehållet)?