Introduktion
Vi ställer den enkla frågan: Vad har samhällsvetenskapen upptäckt om dynamiken i mänskliga sociala interaktioner?

Forskare har framgångsrikt använt flera olika tekniker som systematisk observation, höghastighetskamera och elektromyografi (eller EMG), ett instrument som mäter musklernas respons på stimulering från nervsystemet.

Utdrag
EMG kan till exempel användas för att upptäcka ansiktsuttryck. Du kan inte styra det, men dina ansiktsmuskler fungerar som ett slags avläsningssystem för aspekter av känslouttryck.

Med sådana metoder har forskare upptäckt bra mycket mer om mänskligt beteende än människor normalt är medvetna om.

När det gäller att vara medveten om hur vi klarar av den knepiga uppgiften att komma överens med människor är vi verkligen främlingar för oss själva. Tänk dig två personer i ett västerländskt samhälle som möts ansikte mot ansikte.