Introduktion
Vi ställer den enkla frågan: Vad har samhällsvetenskapen upptäckt om dynamiken i mänskliga sociala interaktioner?

Utdrag
EMG kan till exempel användas för att upptäcka ansiktsuttryck. Du kan inte styra det, men dinaansiktsmuskler fungerar som ett slags avläsningssystem för aspekter av känslouttryck.

Med sådana metoder har forskare upptäckt bra mycket mer om mänskligt beteende än människor normalt är medvetna om.

När det gäller att vara medveten om hur vi klarar av den knepiga uppgiften att komma överens med människor är vi verkligen främlingar för oss själva.