Introduktion
Jag har valt att skriva om ADD då jag själv har den diagnosen och vill lära mig mer om hur jag fungerar och hur jag kan underlätta för mig själv i vardagen.

ADD & ADHD förekommer hos cirka 9% av befolkningen vilket betyder att det är ganska vanligt.

Jag vill få mer förståelse om mig själv och andra, syftet är därför att ta reda på hur en person med ADD tänker och fungerar.

För att undersöka hur en person med add tänker och fungerar har jag valt frågeställningen

‘’Hur fungerar en person med ADD till skillnad från en person utan?’’

Innehållsförteckning
Inledning 3
Vad är Add? 3
Känslor 3
Tankar 4
Beteende 4
Hur kan man underlätta för en person med Add? 4
Orsak till varför man får Add 5
Diskussion 5
Resultat / Hur fungerar en person med add till skillnad från en person utan? 5
Källor 6

Utdrag
TANKAR
Personer med ADD har extrema svårigheter att koncentrera sig och därmed svårt att ta tag i uppgifter och få dem klara i tid.

Deras hjärnor är ständigt på högvarv och oavsett om det verkar som att de lyssnar på när du pratar så kan deras tankar vara någon helt annanstans.

De är riktiga djup tänkare som ständigt övertänker allt omkring än vilket lätt kan leda till ångest och oro och är någonting man får lära sig hantera.

Är det något som gör de upprörda eller oroliga har de svårt att släppa det och har därför svårt att koncentrera sig på ex. arbete.

Människor med ADD har oftast social ångest och har en ständig rädsla över att säga eller göra något dumt. De är rädda för att skämma ut sig för att sedan övertänka hela situationen.

BETEENDE
Om jag utgår från mig själv som har ADD och hur det påverkar mitt beteende så skulle jag säga att min förmåga att ta in saker och min koncentration inte är mina bästa sidor.

Därför är skolan oftast en jobbig del främst för personer med add då det är viktigt med koncentration och fokus när man går i skolan, det kräver extra energi och tid.

Jag själv har väldigt svårt att ta tag i saker såsom skolarbete då jag har svårt att komma igång vilket har påverkat mig väldigt mycket under min skolgång.

Man har svårt att slutföra uppgifter och i skolan blir det lätt att man glömmer eller stänger av och inte gör någonting när de blir för mycket att tänka på.

Man har dessutom svårt att hålla tider och glömmer ofta bort saker då man har mycket tankar uppe i huvudet.