Introduktion
1800-talet präglades av urbanisering, industrialisering, fattigdom och orättvisor

Detta var vad som lyftes fram i litteraturen under epoken realismen.

Detta PM kommer att förklara realismen som epok, hur den belystes av 1800-talets författare samt de bakomliggande orsaker till varför realismen uppstod.

Utdrag
Realismen i litteraturen uppstod som en reaktion på den sköna och drömmande romantiken.

I avsnitt 6 “Realismen” ur serien Hej Litteraturen uttrycker Rebecca Vinterbarn Elg realismen som “Skönlitteraturen skulle inte längre vara skön. Den skulle vara sann”(2015-03-22).

Att uttrycka epoken enligt denna mening är att slå sista spiken i kistan eftersom realismen var i hög grad verklighetstrogen.

Ulf Jansson förklarar realismen i studiematerialet “Den Levande Litteraturen” som ett industrisamhälle där samhälle och landskap förändrades i hela Europa.

Den ständigt växande industrin förvandlade små byar på landet till bullriga fabrikstäder.

Jansson skriver angående den litteratur som växte fram under epoken “Litteraturen speglar denna omvandling av samhälle och livsvillkor.

Romaner och tidningar når stora upplagor och börjar spela en roll i opinionsbildningen.”(1995, s.135).