Religion, nationalitet och kultur

Inledning
Religion handlar inte bara om tro utan om traditioner. Praktiken kan delas av många medan detaljerna i själva tron alltid är mer eller mindre privata.

Utdrag
Kättare« förföljs i sista hand inte för att de tror fel - exakt vad var och en verkligen tror är ofta omöjligt att ringa in tik, seder och utan för att de anses hota någon styrande grupps auktoritet.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter