Introduktion
Religion handlar inte bara om tro utan om traditioner. Praktiken kan delas av många medan detaljerna i själva tron alltid är mer eller mindre privata.

Utdrag
Kättare« förföljs i sista hand inte för att de tror fel - exakt vad var och en verkligen tror är ofta omöjligt att ringa in tik, seder och utan för att de anses hota någon styrande grupps auktoritet.