Svarta hål | Naturkunskap

Inledning
Säkert har majoriteten här inne hört talas om svarta hål, men vad är de egentligen? Hur uppkommer dom? Vad finns det för svarta hål, och hur fungerar dom?

Svarta hål är en hypotetisk himlakropp med en otroligt stark gravitationskraft, så stark att den kan suga in ljuset. Om någonting kommer tillräckligt nära det svarta hålet så sugs det in av gravitationskraften, och det sträcks även ut. Svarta hål bildas när massiva stjärnor dör i supernovaexplosioner.

Anledningen till att stjärnor dör är för att de får slut på energi och kan därför inte generera tillräckligt med energi för att kunna stå emot sin egen gravitationskraft.

I denna explosion drar de innersta delarna i stjärnan ihop sig. medan de yttre delarna flyger ut i universum. Ifall om stjärnans inre delar är större än 3 stycken solmassor, alltså större än 3 stycken av jordens sol så kollapsar stjärnan garanterat och blir ett svart hål.

Utdrag
När en stjärna dör bildas det ett svart hål eftersom att stjärnan tillslut imploderar, vilket betyder att stjärnan sprängs inåt. Motsatsen till att explodera. När detta sker uppstår det något som kallas för singularitet som är en liten punkt med en oändligt stor gravitation. När man pratar om svarta hål, så handlar det alltid om teorier. Det är inte vetenskapligt bevisat, men är vetenskapligt uppbyggt.

Svarta hål har sagts vara universums mest extrema objekt. Självaste fysikens grundläggande lagar kollapsar i centrumet av ett svart hål. Dessa fascinerande kreationer av universum liknar bottenlösa brunnar med oändlig gravitation - inte ens tid existerar i dess centrum.

För 50 år sedan viftade astronomer bort svarta hål som science fiction - idag är det en respekterad teori att svarta hål spelar en stor roll i självaste sammansättningen av universum. Endast i vår galax existerar troligen uppåt hundra miljoner svarta hål.

När man pratar om storlek i universum utgår man ofta från solmassor, dvs massan av vår sol. Försök föreställa dig massan av hundra, eller tusentals solar som pressas samman till ett klot på bara några kilometer. Det är ofattbart att föreställa sig mängden energi som ett svart hål besitter.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter