Introduktion
5-10 minuter cardio, Pñr att fa upp viirmen i kroppen och gora musklerna varma och redo, mjuka upp lite och jag haller intensiteten relativt lag, om jag ska kora overkropp viirmer jag hellre upp med crosstrainer an springband.

Jag Avsiitter nagra minuter till en genomtiinkt uppviirmning fdr att blir bade mentalt och fysiskt liirberedd pa ett intensivt triiningspass och jag upplever att jag presterar biittre.

Aven om man kan tycka att det kiinns trâkigt och vill siitta igâng med passet pa en gang, tycker jag att man bdr ta en 10—15 minuter till uppvarmning for att giira kroppen sa redo den kan bli.

Innehållsförteckning
Uppvarmning
- B8nk
- Bicepscurls 4x12 vikt (en rep fran fail)

Utdrag
Det som hiinder niir du gdr detta iir att all fokus gar till att ta i med dverkroppen. Paus brink gdr det svarare eftersom att man later vikten vila pa briistet nagon sekund f0r att sedan pressa upp vikten.

Det blir svarare eftersom att man inte studsar upp vikten utan man behtiver halla en spanning och sedan pressa.

Jag vet faktiskt inte hur man ska gtira biinkpress liittare eftersom att det iir en tivning som ska utoras pa ett visst bestamt shift.

Var or ar bankpress bra? Bankpress iir bra Fñr att det ar en grym ovning or att bygga volym pa brdsten och en grym dvning Fdr att utveckla dverkroppsstyrka.

Men det finns manga sma faktorer att ta hansyn till Fñr att utora en bra bankpress. Bra teknik paverkar bade effekten av ovningen och hjiilper dig att minska skaderisken.