Introduktion
Omkring 600-talet e.kr uppfann man Islam som är en monoteistisk religion som grundades av profeten Muhammed. Muhammed som är muslimernas profet föddes runt 570-talet e.kr i Mekka och staden ligger befintlig i Saudiarabien.

Hädanefter till och med idag är Mekka en helig plats för muslimer och när man väl ber måste man alltid vända sig mot Mekka oavsett vart man än befinner sig i världen. Idag finns det runt 1,8 miljarder muslimer runt om i våran värld. En individ som erkänner sig till Islam kallas för muslim, vilket betyder “en som underkastar sig Guds vilja”.

Utdrag
Islam har fem pelare, eller också kallad för plikterna, fungerar som bas för monoteistiska religionen, islams, lära som måste utföras av alla individer som är muslimer. Den första pelaren är trosbekännelsen eller så kallad för shahada på arabiska.

Trosbekännelsen innebär att vittna om, att observera eller intyga att det finns bara en gud. För att konvertera sig till islam måste man följa trosbekännelsen vilket lyder “Det finns ingen gud utom Allah och Muhammed är hans sändebud.”

Samtidigt måste man ha två muslimer som vittnar när man utför trosbekännelsen. Att vittna när någon konverterar till islam är en stor ära för muslimer, eftersom man tror att chanserna till paradiset ökar när man dör.

Islams andra pelare är bönen eller så kallad Salaho och man måste be fem gånger om dagen. Bönerna sker vid vissa tidpunkter, det fastställdes efter ett mönster under Muhammeds död årtionde. Första bönen sker är gryningsbönen, andra middagsbönen.

Cirka två timmar före solnedgången sker eftermiddagsbönen. Solnedgång Bönen och kvällsbönen är de två sista bönestunderna.
Tredje pelaren är Allmosan som innebär religiös plikt mot gud, man ger skatt eller gåvor till de fattiga. Att utföra allmosan är meriterande i guds ögon.