Den feminina mystiken | Jean-Paul Sartre | Filosofi

Inledning
Den amerikanska drömmen. Att vara rik hemmafru var ett ideal som länge levde kvar i USA. Det glamourösa livet erbjöd alla möjliga tänkbara bekvämligheter som ekonomisk trygghet och fritid. Men bakom den glittriga fasaden fanns en hopplöshet gömd i många av de kvinnor som levde denna dröm.

Vad var det egentligen som hände med kvinnorna som levde den amerikanska drömmen? I den här uppsatsen ska jag, med hjälp av tänkaren Jean-Paul Sartres filosofi, försöka reda ut svaret på den frågan.

Utdrag
Enligt Sartres teorier har hemmafruarna ingen essens. Till skillnad från föremål finns det ingen mening med människans existens från början. Föremål har en essens eftersom att de är skapade för ett syfte, och därmed finns det också en mening med deras existens.

Det är vad vi fyller intet med, våra val, som skapar vår essens. I detta fall har inte kvinnan fyllt intet med något meningsfullt och därför slutar essensen existera, och därmed också meningen med hennes liv.

Intet är ett tomrum i våra liv eftersom att vår existens saknar mening. Det finns ingen gud som har gjort oss för ett speciellt syfte. Därför måste vi skapa den själva och fylla intet med en essens.

Det är högst nödvändigt att vi fyller intet med en subjektiv mening. Någon objektiv mening finns inte, eftersom att vi är utkastade i en gudalös värld utan någon mening menade Sartre. När hemmafruarna inte längre har något att sträva efter, det perfekta livet, då har de tappat meningen med sina liv.

Precis som kvinnan i exemplet uttrycker, i livet har det alltid funnits något att leva för. En subjektiv mening i form av skolgången, kyrkan, något att fylla intet med. Frågan är vad mening egentligen är. Enligt Sartres teorier kan vi till skillnad från tingen se det som inte är, men skulle kunna vara.

Detta ska också vara vår upplevda mening med vår tillvaro.Sartre menade att vi kan känna äckel för tingen. Vi kan känna hur överflödiga dem är i en värld som inte har någon mening.

Vi kan se vad de inte är, vilket dem själva inte kan inse. Äckel är, i min tolkning, frustrationen över att vi inser att det inte finns någon mening med det hela medans andra inte kan se det.

Det som inte är kommer alltid att vara drivkraften i hennes handlingar. Vad ska hon göra med sitt liv när hon uppnått alla dessa mål? När skolgången kommit till sin ända, när Gud har dött?

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter