Fortsätt forska! | Naturkunskap

Utdrag
Den katolska webbsidan ’’Respekt Livet’’ skriver att ’’utvinning av embryonala stamceller r högst kontroversiellt, eftersom att den förutsätter förstörelsen av ett mänskligt embryo, dvs utsläckandet av ett mänskligt liv i dess allra tidigaste stadie’’. Den katolska sidan menar alltså att de är emot forskning på embryonala stamceller.

Många håller inte med. Varför skulle vi sluta forska kring ett ämne som tros kunna reparera organ, ersätta vävnad och rädda liv? Och är verkligen ett embryo en människa? Fortsätt forska!

Stamceller är en slagas grundceller som vi alla har i oss. Dessa kan bli många olika celltyper. Det finns även två olika typer stamceller; de embryonala stamcellerna, samt de adulta/vuxna stamcellerna som finns i benmärgen.

När spermier och ägg möts skapas ett embryo. Detta embryo består av embryonala stamceller, som i detta tidiga stadie alltså endast är en klump celler, vars uppgift är att dela sig. För att forska på embryonala stamceller, måste man ha en donator. Vid provrörsbefruktning skapas fler embryon än det som används. Dessa fryses ned, och används ifall graviditeten misslyckas, eller om ett nytt embryo skulle behövas.

Enligt lag får dessa vara nedfrusna i fem år. Om paret väljer att inte ta ut fler embryon, tillfrågas dem av läkare om dessa får använda till stamcells forskning. Säger de nej, slängs embryona. Dessa embryonala stamceller är eftertraktade inom forskning, eftersom att man tror att genom genterapi och stamcellstransplantation kunna odla organ i framtiden.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter