Introduktion
Ca 60% av ungdomar under 18 lider av någon sorts form av ätstörning, varav 94,3% är kvinnor.

De två vanligaste ätstörningarna är anorexia nervosa och bulimi nervosa, de börjar ofta som en vanlig bantning, men som inte tar slut.

Trots den stora viktnedgången som sker, ser den sjuka sig som tjock och får mer ångest av att äta.

Allt fler unga människor är missnöjda med sina kroppar och detta får konsekvenser som dålig självkänsla, störd kroppsuppfattning och ätstörning.

Genus som syftar till det socialt konstruerade könet, kulturella stereotyper av vad som anses vara kvinnligt och manligt, det finns alltså en skillnad i synen på den kvinnliga och manliga kroppen.

Övervikt och fetma anses vara negativt för båda könen, men det är i en större utsträckning negativt för kvinnor än för män.

Många anser att orsakerna kan vara fysiologiska, psykologiska men även sociologiska.

Men oavsett vilket perspektiv man ser det från början det alltid med en rädsla att gå upp i vikt.

Orsakerna kan bero på olika faktorer såsom samhällets skönhetsideal men även den självbild man har utvecklat eller växt upp med.

Innehållsförteckning
Anorexia nervosa:
Bulimi nervosa:
Biologiska perspektivet
Genetik:
Hypothalamus funktion:
Behandling:
Egna åsikter och kritik:
Psykodynamiska perspektivet
Personligheten:
Individens olika faser:
Försvarsmekanismerna:
Behandling:
Personliga åsikter:
Behavioristiska perspektivet
Klassisk och instrumentell inlärning:
Experiment:
Behandling:
Personliga åsikter:
Humanistiska perspektivet
Normer:
Behandling
Egna åsikter:
Kort om kognitiva perspektivetUtdrag
Experiment:
Behavioristerna och John B. Watson är väldigt kända för sina experiment, en stor del av dessa experiment har varit inlärning genom betingning.

Idag talar man mer om beteendeterapi som behandlar teorin om klassisk betingning, alltså att felaktig inlärning är

orsaken till ens beteende och detta ska man få bort genom att få individen att lära sig och utveckla ett annat beteende.

Till Skillnad från psykoanalysen som fokuserar på problem från barndomen, fokuserar denna typ av behandling på nuvarande problem.

Man utsätter den som deltar i experimentet för “yttre miljöpåverkan” som i de flesta fall har kunnat ändra på de vanor hos den som deltagit i experimenten haft.

Problemet med beteendeterapi är att man inte går till botten av problem utan man försöker bota symptomen och få de andra att förstå att deras beteende är fel.

Behandling:
Sammanfattningsvis så skadar en person sig i försök i att lindra och få bort sin ångest.

Självskadan fungerar som en sorts ångestdämpare, precis som antidepressiva funkar för de som har en depression, fungerar självsvälten på samma sätt, man blir så pass fokuserad på att svälta sig själv att all fokus går åt på det och ångest över mycket dämpas.

Svälten funkar som en positiv effekt, vilket gör att beteendet fortsätter och blir svårare att bryta.

För att bryta detta mönster och beteende ges positiv och negativ förstärkning.

Personliga åsikter:
Ja gillar detta perspektiv för att de ser tvärtemot vad biologiska perspektivet ser.

Deras fokus ligger på miljön och hur sjukdomen uppstår på grund av miljön man lever i. Även detta med att positiv förstärkning påverkar hur vi beter oss.

Det är väldigt sant att ifall man får något som anses vara positivt att ett visst beteende, att detta kommer att fortsätta.

Alltså att när man går ner i vikt ses detta som något positivt och därför fortsätter man, hade man gått upp i vikt istället, hade man försökt göra en förändring tills man får en positiv erfarenhet istället.

Experiment är ett bra sätt att forska på olika saker och få fram statistik, men det finns bättre sätt som tar mindre tid att forska på.

Genom experiment kan man komma fram till en lösning, men denna kan inte funka för alla och ingen håller på med experiment längre, jag tycker att det är ett väldigt gammalt sätt att undersöka på.

Men det andra behandlingssättet som innefattar positivt och negativ förstärkning tycker jag är bra, men inte tillräckligt för att lösa problemet.