Innehållsförteckning
Marknadsekonomi
Planekonomi
Starta företag
Varor kan ta slut?
Inflation
Ställningstagande
Brister
Lösning

Utdrag
Brister
Jag har beskrivit många brister tidigare i uppsatsen, men här kommer en kort sammanfattning.

Bristerna i en marknadsekonomi är, som jag beskrivit högre upp, dels att inflationen blir ganska svår att få bukt på i och med att man har få verktyg att röra sig med för att kunna kontrollera den.

Detta kan leda till att inflationen går överstyr, vilket skulle få hela samhället att rasa samman i och med att folkets pengar inte längre är värda något, allt sparande är förgäves vilket leder till fattigdom, och så vidare.

Jag hänvisar till tysklands kris vid den stora hyperinflationen på 1920-talet som exempel.

Ett annat problem är att man inte får hjälp av staten när man är sjuk, arbetslös eller liknande.

Detta ökar klasskillnaderna och gör att man på så sätt faktiskt får mindre frihet eftersom man blir så bunden till sitt jobb, eller eventuellt får stora skulder till kreditinstitutet i den privata ekonomin.

Ännu en brist är att eftersom att det är så pass lätt att göra nya företag, leder det till att det finns många småföretag.

Det leder i sin tur till att det är få som sedan överlever på den tuffa marknaden som styrs av konkurrens.

Dock fungerar detta som ett slags naturligt urval där kunderna alltid får de varor som är mest värda, eftersom att man oftast väljer det bästa man kan få för ett rimligt pris.

Detta gör däremot att fler har råd med att köpa varorna när priserna pressas, det beror på hur man ser på saken.

En annan brist är att man inte kan få in vissa varor på ett bra sätt i marknaden.

Med detta menar jag, som jag skrev längre upp, att staten inte kan kontrollera vilka varor som finns i ett samhälle.

T.ex en elbil skulle många fler vara intresserade av om bilarna var lite billigare, men det är inte något som staten kan hjälpa till med.

Lösning
Jag anser att den bästa lösningen på dessa brister skulle vara en blandekonomi.

Genom att införskaffa en blandekonomi ger man ett samhälle det bästa från två världar.

Det innebär alltså att man tar det bra från både planekonomi och marknadsekonomi, för att sedan baka ihop dem till det bästa möjliga systemet.

Ett exempel på detta är vårt kära Sverige, som har en lösning på nästan alla brister jag nämnt ovan.

Då har man kvar marknadsekonomins grundtanke om att utbud styr efterfrågan, men man har ökat statens makt en aning.

Ett exempel på detta är att man har en relativt hög skatt, vilket kan vara negativt med tanke på att folket får mindre pengar över till att göra vad de vill med, samtidigt som detta leder till att staten har mer hjälp att erbjuda eftersom att man kan få bidrag när man är hemma och sjuk eller föräldraledig.

Man får också hjälp om man behöver vård eller liknande samt utbildning, vilket leder till att landet går framåt i fråga om teknik men även vissa miljöfrågor.

Detta kan faktiskt främja människors frihet eftersom att man blir mindre låst vid ett jobb för att få pengar och har möjlighet till att ta sig ur eller inte fastna med vissa skulder till kreditinstitutet på grund av att man behöver vård. Man får också större möjlighet till att kunna få en bra utbildning.

På så sätt får man mer pengar över till annat samtidigt som man får en social och ekonomisk trygghet.

Klasskillnaderna minskar också eftersom att alla kan ha råd med att utbilda sig och få sjukvård, och få bidrag från staten.

Problemet med att man inte får in vissa varor på marknaden har man också en lösning på.

Staten kan till viss del påverka vad som sjunker i pris och vad som höjs i pris, genom att ge bidrag eller att sänka skatten på vissa varor så dom blir billigare och därmed mer attraktiva för en konsument.

Dock bara på vissa varor som vore fördelaktiga för samhället i stort om fler köpte, till exempel miljöteknik.

Ett bra exempel på en sådan produkt som staten borde ges makten för att ge bidrag till är elbilar. De är i dagsläget väldigt dyra, och för att få ner priserna krävs det att fler köper.

Dock skulle det vara ett stort steg framåt i miljöfrågor som rör den förhöjda växthuseffekten.

Det blir även lättare att kontrollera inflationen eftersom att staten har en större makt över ekonomin än i en ren marknadsekonomi.

Denna lösning är fullt genomförbar om man tittar på exempel-länder som har detta system, till exempel Sverige. Sveriges ekonomi går mycket bra och välfärden är hög.